główna | edukacja | super nauczanie | super umysł  | pamięć  | języki obce | angielski | poradniki  | kontakt
 


 
 

Edukacja może oznaczać zarówno kształcenie, zdobywanie wiedzy, jak i proces wychowawczy. Samo słowo „edukacja” pochodzi od łacińskiego „educatio” (wychowanie), analogicznie jak słowo pedagogika z greckiego „paidagogia”.
Jednak zazwyczaj edukacja jest pojmowana jako proces zdobywania wiedzy zarówno w szkole
i poza nią oraz jako proces przekazywania wiedzy (kształcenia).
Niekiedy używa się także pojęcia edukacji w znaczeniu stanu wykształcenia w danym społeczeństwie (poziom edukacji).

Strona Nowa Edukacja proponuje Ci nowoczesne i efektywne podejście do procesu uczenia się. W oparciu o nurt SuperLearningu (super nauczania) prezentujemy metody zwielokrotniania pamięci, pogłębiania poziomu skupienia umysłu oraz techniki pobudzenia twórczego stanu umysłu – równoważące ze sobą logikę i wyobraźnię.

Nowa Edukacja bardziej świadome, bardziej efektywne i bardziej bezpośrednie podejście do procesu uczenia się. Zmieniając swoje nawyki uczenia się i wprowadzając nawet niewielkie modyfikacje oparte na metodach SuperNauczania możesz uczynić uczenie się procesem bardziej przyjemnym i bardziej skutecznym.


 

     
 

 


Free Web Hosting