główna | edukacja | super nauczanie | super umysł  | pamięć  | języki obce | angielski | poradniki  | kontakt
 


 
 

Super Pamięć

Jak działa twoja pamięć. Czy łatwo zapamiętujesz potrzebne ci informacje. Czy często zdarza się, że coś zapominasz i twoja pamięć cię zawodzi.
Pamięć możemy ćwiczyć i doskonalić. Wiele osób nie wie, jak robić użytek ze swojej pamięci i w jaki sposób możemy rozwijać swoją pamięć. Tymczasem większość badań psychologicznych potwierdza, że doskonalenie pamięci jest możliwe, a nawet niezbędne do utrzymywania jej w dobrej kondycji przez całe swoje życie.

Każdy z nas posiada jakiś poziom wrodzonych predyspozycji do zapamiętywania. Potem dodatkowo doskonalimy swoja pamięć w procesie uczenia siew szkole. Jednak większość osób nie przeprowadza jakich ukierunkowanych specjalnych ćwiczeń mających na celu wzmocnienie pamięci. Po prostu większość osób w niewielkim zakresie doskonali swoją pamięć niejako „pryz okazji”, realizując różne szkolne i życiowe wyzwania.

Jeżeli ćwiczymy swoją pamięć bardziej metodycznie, osiągamy znacznie lepsze efekty – możemy doprowadzać swoją pamięć do poziomów bardziej zaawansowanych.
Dominic O’Brien zwyciężył Mistrzostwa Świata w Zapamiętywaniu w roku 1991. Był w stanie zapamiętać dokładną kolejność 1820 kart do gry, czyli 35 talii kart. O’Brein codziennie ćwiczy swoją pamięć na różne sposoby, m.in. codziennie zapamiętuje 1000 różnych cyfr.
Dominic posiada także różne specjalne techniki zapamiętywania, np. stosuje metodę nazywaną lokacja. Podczas zapamiętywania kolejności kart do gry, każdej kacie nadaje jakąś cechę. Np. zapamiętuje dwójkę karo jako wysoką osobę, a potem każdą z tych osób rozmieszcza w wyobraźni na polu golfowym.

Innym ciekawym fenomenem sztuki dobrej pamięci był rosyjski reporter Solomon Szereszewskij. Potrafił on zapamiętywać i bezbłędnie powtarzać długie listy cyfr lub słów po wielu miesiącach a nawet latach. Szereszewskij zapamiętał np. tabelę złożoną z 400 cyfr w różnych konfiguracjach i bezbłędnie odtworzył ją po 30 latach.
Stosował on technikę zapamiętywania (mnemotechnika) nazywaną synestezja. Polega ona na przekazywaniu danej informacji do innych zmysłów. Np. daną informację kojarzymy z jakimś zapachem, i po jakimś czasie przywołując w pamięci dany zapach, jednocześnie przypominamy sobie tę istotną informację.

Jedną z technik pamięciowych (mnemotechnik) może być kojarzenie nowych faktów do zapamiętania z informacjami, które już dobrze znamy i pamiętamy. Np. ucząc się liczyć po japońsku zapamiętujemy cyfrę 6, która po japońsku brzmi „roku” w ten sposób, że kojarzymy ją ze zwrotem „do siego roku”. Ponadto każdej z cyfr nie uczymy się oddzielnie, ale np. po dwie, wówczas powstaje dodatkowe skojarzenie. Zapamiętujemy 1 i 2 jako „iczi”, „ni” itd.
Podkreśla się, że kojarzenie, wyobrażanie sobie oraz powtarzanie to szczególnie sprawdzone i skuteczne techniki pamięciowe. Ponadto możemy korzystać ze stosowania rymowanek, szyfrów, obrazków, tworzenia opowiadań, żartów i wielu innych metod pozwalających nam lepiej pamiętać.

Znany specjalista od supernaucznia, neurolog i terapeuta dr Łozanow, osiągał u swoich studentów rewelacyjne wyniki zwiększania tempa uczenia się i długości pamiętania materiału, poprzez poprawę ich stanu skupienia umysłu. Łozanow najpierw odpowiednio i pozytywnie nastawiał swoich studentów do procesu uczenia się (sugestopedia – pozytywne zastosowanie sugestii), a potem polecał im oddychanie do rytmu bardzo spokojnej muzyki barokowej. Oddech i muzyka pogłębiały dodatkowo skupienie i koncentrację uwagi. Oddech był spokojny, pozwalający uwolnić się od napięć i przywołać rozbiegane myśli i uwagę do chwili „tu i teraz”. Muzyka miło tempo około 60 bitów na minutę, co odpowiada rytmowi bicia ludzkiego serca, gdy jesteśmy spokojni i czujemy się bezpiecznie.

Łozanow osiągał znakomite wyniki poprawy pamięci u wszystkich studentów. Każdy student, dzięki jego metodzie, potrafił zapamiętywać po kilkaset słów języka obcego dziennie. Jest to bardzo wartościowe odkrycie, że każda osoba może

Metody doskonalenia pamięci 

     
 

 


Free Web Hosting