główna | edukacja | super nauczanie | super umysł  | pamięć  | języki obce | angielski | poradniki  | kontakt
 

 
 

Umysł człowieka posiada ogromne możliwości. Istnieje wiele metod, które pomagają je rozwijać.
Nasza strona Nowa Edukacja pomoże Ci wykorzystywać możliwości twojego Umysłu w znacznie
większym zakresie.

Super Umysł i Super Pamięć nie zależą tylko i wyłącznie od wrodzonych predyspozycji człowieka.
W jeszcze większym stopniu zależą one od podejścia do procesu uczenia się, pamiętania, rozumowania
i wykorzystywania potencjału swojego umysłu.

Słynny neurolog i twórca podstaw SuperLearningu, dr Lozanow, podkreślał, że bardziej świadome i celowe podejście do potencjału naszego umysłu, zrównoważenie ze sobą logiki i wyobraźni, oraz nadanie procesowi uczenia się atmosfery pełnego komfortu, skupienia i otwarcia twórczego potencjału, jest w stanie zwiększyć skuteczność uczenia się i zapamiętywania nawet kilkakrotnie.

Zastąpienie atmosfery stresu psychicznego wewnętrznym komfortem oraz wyzwolenie w umyśle bardziej kreatywnego myślenia poprzez pogłębienie poziomu skupienia i uaktywnienie twórczej wyobraźni pozwala zarówno uczyć się szybciej i pamiętać dane treści dłużej, jak i pomaga nam lepiej funkcjonować emocjonalnie i być w lepszym zdrowiu psychicznym.
 

 
 

Free Web Hosting